Etävalvonnan ja -ohjauksen (OT) näkymät Suomessa

Julkaistu:
24.04.2015
Tutkijat:

Sanna Korhonen, Silja Zetterman, Julius Partanen

Etävalvonnan ja -ohjauksen jatkokehittäminen kompastuu ohjelmisto-osaamiseen ja datan hyödyntämiseen. Saavutettuja hyötyjä ovat korkeampi käyttöaste, resurssien tehokkaampi käyttö sekä huollon oikea-aikaisuus. Hidasteista suurin on vanha laitekanta.

Tutkimuksen toteutus ja tavoite

Etävalvonta ja etäohjaus 2015” –tutkimuksen tavoitteen on selvittää sensorien ja tietotekniikan hyödyntämisen yleisyyttä liiketoiminnan teknologioissa (Operational Technologies, OT) sekä selvittää etävalvonnan ja -ohjauksen avulla saavutettuja hyötyjä ja jatkokehitysnäkymiä.

Tutkimukseen osallistui 128 suomalaista tai Suomessa toimivaa organisaatiota. Terveydenhoidon osalta vastaukset ovat suuntaa-antavia pienen vastaajamäärän vuoksi.

Tutkimus on osa Gartnerin Suomessa toteutettavaa tutkimuskokonaisuutta, jossa tarkastellaan digitalisoitumiskehitystä ja siihen liittyviä teknologioita.

  • OT etävalvonta- ja ohjaus Suomessa (tämä raportti)
  • Älyliikenteen tietovirrat ja niiden hyödyntäminen Suomessa
  • Internet of Things -laitteiden hyödyntäminen, arkkitehtuurimallit ja integraatioaste
  • IoT-ekosysteemit ja toimijakenttä Suomessa

Ota yhteyttä

Sisällysluettelo

  1. Tutkimuksen taustaa
  2. Keskeiset havainnot ja johtopäätökset
  3. Etävalvonnan ja –ohjauksen nykytila
  4. Saavutetut hyödyt
  5. Tyytyväisyys ja kehitysnäkymät
  6. Suosituksia