Digitalisoituminen ja ICT-kehityshankkeet 2017 – Toimialakatsaus

Gartnerin Suomessa tehty tutkimus kertoo, että digitaalisen liiketoiminnan edellytykset ovat parantuneet merkittävästi vuodesta 2015. Organisaatioiden muutosprosessin vaikeus ja epäonnistumisen pelko hidastavat kuitenkin edelleen digihankkeiden kehitystä.

Julkaistu:
12.12.2016
Asiantuntijat:

Sanna Korhonen, Silja Zetterman

Gartner seuraa vuosittain toteutettavalla tutkimuksella suomalaisten organisaatioiden ICT-kehityskohteita. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mm. organisaatioiden tärkeimmät ICT-kehityshankkeet vuoden 2017 loppuun mennessä.

Tutkimuksen kohderyhmä koostuu sekä liiketoiminta- että tietohallintojohtoa edustavista vastaajista. Liiketoimintajohdolle suunnatut kysymykset käsittelivät tärkeimpiä investointikohteita liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta arvioituna, kun taas tietohallinnolle esitetyt kysymykset koskivat lisäksi myös tärkeimpiä ICT-hankkeita.

Tiedonkeruu toteutettiin 19.7.-3.10.2016. Tutkimukseen osallistui 159 organisaatiota, joiden vastaajista 108 edustaa tietohallintoa ja 51 liiketoimintaa. Ylintä johtoa (CxO) edustaa 79 vastaajaa.

Ota yhteyttä

Tutkimus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten digitalisoituminen näkyy Suomessa (toimiala, kokoluokka, rooli)?
 • Miten digitalisoitumista voi hyödyntää markkinoinnissa ja viestinnässä?
 • Mitkä ICT-kehityshankkeet ovat tietohallinnon agendalla 2017?

Sisällysluettelo

 • Tutkimuksen taustaa ja määritelmiä
 • Keskeiset havainnot ja johtopäätökset
 • Suosituksia palveluntarjoajille
 • Digitalisoituminen Suomessa
 • Tietohallinnon kehityshankkeet
 • Vastaajien taustatiedot
 • Liite 1: Toimialakohtaiset investointihankkeet 2017
 • Liite 2: Tietohallinnon kehityshankkeet 2017 toimialoittain
 • Liite 3: ICT-kehityshankkeet 2013 – 2017 loppuun mennessä
 • Liite 4: Luokittelu