Digitaalisen liiketoiminnan uhat ja mahdollisuudet 2020

Gartner seuraa vuosittain toteutettavalla tutkimuksella digitaalisuuden vaikutuksia suomalaisten organisaatioiden liiketoimintaan.

Julkaistu:
28.01.2020
Analyytikot:

Susanna Silvennoinen, Hanna Kärki

Tutkimuksen kohderyhmä koostuu sekä liiketoiminta- että tietohallintojohtoa edustavista vastaajista.
Tiedonkeruu toteutettiin web-kyselyinä ja puhelinhaastatteluina heinä-lokakuussa 2019.
Tutkimukseen osallistui 202 organisaatiota, joiden vastaajista 131 edustaa tietohallintoa ja 71 liiketoimintaa.

Tutkimuksesta käy ilmi, että:

  • Organisaatioissa koetaan, että digitaalisuus on elinehto, jotta toiminta voi jatkua ja voidaan pysyä mukana kilpailussa.
  • Digitaaliselta liiketoiminnalta odotetaan mahdollisuutta parempaan asiakaspalveluun, laajempaan tavoitettavuuteen ja monikana-vaisuuteen. Asiakaskeskeisyys on noussut kustannustehokkuuden edelle, mikä on nyt tärkeysjärjestyksessa vasta sijalla 10 aikaisempien vuosien Top 3 sijaan.
  • Aiempien vuosien tavoin suurimpana digitaaliseen liiketoimintaan liittyvänä uhkana pidetään tietoturvaa ja kyberuhkia.
  • Digitaalisuuden tärkeimmiksi koetut mahdollisuudet ja uhat vaihtelevat suuresti toimialoittain.

Ota yhteyttä

Sisällys:

* Tutkimuksen taustaa
* Keskeiset havainnot ja johtopäätökset
* Suosituksia palveluntarjoajille
* Digitaalisuuden tärkeimmät vaikutukset
* Digitaalisen liiketoiminnan merkittävimmät mahdollisuudet
* Digitaalisen liiketoiminnan suurimmat uhat
* Toimialakohtaiset vastaukset
Liite 1: Vastaajien taustatiedot ja lisäinformaatiota