Digitaalinen Työympäristö Suomessa 2019

Tiedonkeruu toteutettiin web-kyselyinä ja puhelinhaastatteluina huhti- ja heinäkuun 2019 välisenä aikana.

Julkaistu:
19.09.2019
Analyytikot

Susanna Silvennoinen, Hanna Kärki

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää digitaalisten työntekotapojen ja työympäristöjen kehittymisestä suomalaisten organisaatioiden toimistoympäristöissä. Tutkimuksessa tehdään vertailua vuonna 2017 ilmestyneeseen Gartner-raporttiin sekä globaaleihin tutkimuksiin aiheesta.

Tutkimukseen osallistui 203 organisaatiota eri toimialoilta ja julkiselta sektorilta. Tutkimuksen kohderyhmä koostuu tietohallintojohtoa edustavista vastaajista.

Tutkimuksesta käy ilmi, että:

  • Yli puolet organisaatioista kokee, että henkilöstön digitaidoilla on ehdottomasti vaikutusta liiketoiminnan menestymiseen
  • Etätyön tekeminen mahdollistetaan valtaosassa organisaatioita, mutta työnteon kulttuuri ei tue sen toteutusta.
  • Digitaitojen kehittäminen ei ole järjestelmällistä.
  • Suurimmassa osassa organisaatioita työnantaja tarjoaa työntekijöille älypuhelimen. Sen sijaan kiinteää laajakaistaa tarjotaan yhä vähemmän.
  • Kokous- ja neuvottelukäytössä on lähes kaikilla organisaatioilla käytössä yhdistetyn viestinnän (UC) ratkaisu.
  • Tiimityöskentelyssä kommunikoinnin pääasiallinen keino on edelleen sähköposti, mutta Microsoft Teams leviää vauhdilla käyttöön.

Ota yhteyttä

Sisällysluettelo

Tutkimuksen taustaa

Keskeiset havainnot ja johtopäätökset

Suosituksia palveluntarjoajille

  1. Työnteon kulttuuri
  2. Digitaalinen työkaluympäristö
  3. Työkaluratkaisut ja -toimittajat

Liitteet

Vastaajien taustatiedot