Digitaalinen Työympäristö 2017

Digitaalinen työympäristö alustana mahdollistaa ketterän kehityksen digitalisoituvassa kilpailukentässä.

Julkaistu:
07.09.2017
Analyytikot:

Toni Nygrén, Mikko Keino

Vajaa puolet tutkimukseen osallistuneista organisaatioista käyttää avokonttoria parantamaan työntekijöiden tiedonkulkua. Lähes 90 prosentilla vastaajista on UC-ratkaisu käytössä.


Tässä tutkimuksessa Gartner on selvittänyt kollaboraation, työntekotapojen ja työympäristön kehittymisestä suomalaisten organisaatioiden toimistoympäristöissä.

Modernit työtilat, tehokkaaseen kollaboraatioon tarkoitetut ympäristöt, uusimmat digitaaliset työkalut ja sovellukset parantavat organisaation kilpailukykyä liiketoiminnan kehittämisessä. Organisaatioiden työtilat kehittyvät suuntaan, joissa tiedonkulku helpottuu ja nopeutuu sekä tiimityöskentelyn merkitys korostuu entisestään.

Tiedonkeruu toteutettiin puhelinhaastatteluina huhti- ja kesäkuun 2017 välisenä aikana.
Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 166 organisaatiota.

Ota yhteyttä

Sisällysluettelo:

* Tutkimuksen taustaa
* Keskeiset havainnot ja johtopäätökset
* Suosituksia palveluntarjoajille
* Digitaalinen työympäristö ketterän kehityksen mahdollistajana
* Työympäristö organisaatioissa
* Data hyödyntäminen
* Digitaaliset työkalut
* Digitaalisen työympäristön kehitysnäkymät ja hidasteet
* Palveluntarjoajat
Liite: Taustatietoja ja lisäinformaatiota