Bimodal IT yleistyy Suomessa – myös IT-palvelutarjoajalta odotetaan uutta tapaa toimia, Kesäkuu 2015

Julkaistu:
06.07.2015
Tutkijat:

Leena Mäntysaari, Marika Wegelius

Bimodal IT:n yleistyessä kilpailukenttä muuttuu ja pienet, ketterät toimijat haastavat isoja IT-taloja digitaalisessa osaamisessa ja ketterässä kehityksessä. Isojen IT-talojen on tehtävä strateginen päätös siitä, missä bisneksessä ne haluavat oikeasti jatkossa olla. Toisaalta pienet osaajat saattavat tarvita ylläpidon toteuttamiseen partnereita”, pohtii Principal Research Analyst Leena Mäntysaari.

Tutkimuksen toteutus ja tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on luoda katsaus Bimodal IT:n tilaan Suomessa. Tutkimuksessa selvitetään erityisesti kuinka yleisesti organisaatioissa sovelletaan bimodal IT:tä, nyt ja vuoden 2017 loppuun mennessä, kuka/ketkä päättävät bimodal IT:n ketterien resurssien käytöstä sekä ketkä ovat kiinnostavia IT-palvelutoimittajia tämän tyyppisissä ketterissä ja nopeissa hankkeissa.

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin huhti-kesäkuussa 2015 puhelinhaastatteluina ja siihen osallistui kaikkiaan 110 organisaatiota eri toimialoilta. Vastaajat edustavat pääosin tietohallintojohtoa ja –päällikkötasoa.

Ota yhteyttä

Tutkimus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin

 • Kuinka yleisesti organisaatioissa sovelletaan bimodal IT:tä?
 • Kuinka nopeasti bimodal IT:n soveltaminen yleistyy?
 • Mitä bimodal IT:n yleistyminen merkitsee IT-palvelutoimittajan kannalta?

Sisällysluettelo

 • Tutkimuksen taustaa ja määritelmiä
 • Keskeiset havainnot ja johtopäätökset
 • Bimodal IT – mitä se on?
 • Organisaatioiden bimodal IT -kyvykkyyden kehittyminen
 • IT-kustannukset ja bimodal IT
 • IT-palveluntarjoajat ketterissä projekteissa
 • Suosituksia IT-palveluntarjoajille
 • Taustatietoa vastaajista