BI ja analytiikka suomalaisissa organisaatioissa

Julkaistu:
10.06.2016
Asiantuntijat:

Johanna Stjerna, Silja Zetterman

Analytiikasta on saatu eniten hyötyä kustannustehokkuuden lisäämisessä, sanoo Gartnerin Suomessa tehty tutkimus. Laajempaa hyödyntymistä estävät erityisesti tekniseen arkkitehtuuriin liittyvät asiat sekä oman osaamisen ja resurssien puute – analytiikan alueella käytetäänkin laajamittaisesti ulkopuolisia palveluntarjoajia.

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tiedon hyödyntämiseen ja analytiikkaan liittyvien kehityshankkeiden tilannetta Suomessa. Tutkimustulokset on jaettu kahteen raporttiin.

Tutkimuksen kohderyhmä koostuu eri toimialojen IT- ja liiketoiminnan edustajista. Tiedonkeruu toteutettiin helmi-huhtikuussa 2016 puhelinhaastatteluina. Vastaajia on yhteensä 82. Vertailuja edellisiin tutkimuksiin on esitetty soveltuvilta osin.

Ota yhteyttä

Tutkimuksesta löytyvät vastaukset mm. näihin kysymyksiin:

 • Mitä tietolähteitä käytetään ja millaisiin tarkoituksiin?
 • Mitkä tekijät estävät tiedon ja analytiikan hyödyntämistä?
 • Kenellä organisaatiossa on BI:n ja analytiikan alueiden omistajuus?

Sisällysluettelo

 • Tutkimuksen taustaa
 • Keskeiset havainnot ja johtopäätökset
 • Toimialojen poimintoja
 • Datan ja analytiikan hyödyntäminen
 • Ennakoiva analytiikka
 • Analytiikan hyödyt ja hyödyntämisen esteet
 • Omistajuus
 • Vastaajien taustatiedot