BI ja analytiikka – investoinnit ja palveluntarjoajat Suomessa

Julkaistu:
10.06.2016
Asiantuntijat:

Johanna Stjerna, Silja Zetterman

Miltei puolet organisaatioista mainitsee tiedon hyödyntämisen tärkeimmäksi kehityskohteeksi, sanoo Gartnerin Suomessa tehty tutkimus. Palveluntarjoajilta toivotaan rohkeutta tuoda innovatiivisia ideoita hyödyntämiseen. Erityisesti ennakoivaa analytiikkaa kehitetään lähivuosina.

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tiedon hyödyntämiseen ja analytiikkaan liittyvien kehityshankkeiden tilannetta Suomessa. Tutkimustulokset on jaettu kahteen raporttiin.

Tutkimuksen kohderyhmä koostuu eri toimialojen IT- ja liiketoiminnan edustajista. Tiedonkeruu toteutettiin helmi-huhtikuussa 2016 puhelinhaastatteluina. Vastaajia on yhteensä 82. Vertailuja edellisiin tutkimuksiin on esitetty soveltuvilta osin.

Ota yhteyttä

Tutkimuksesta löytyvät vastaukset mm. näihin kysymyksiin:

  • Mitkä ovat BI:n ja analytiikan tärkeimmät kehityskohteet?
  • Ovatko investoinnit kasvussa vai laskussa?
  • Mitä palvelutoimittajia vastaajat käyttävät tai ovat käyttäneet tällä alueella?

Sisällysluettelo

  • Tutkimuksen taustaa
  • Keskeiset havainnot ja johtopäätökset
  • Toimialojen poimintoja
  • Kehityskohteet ja investoinnit
  • Sovellukset ja palveluntarjoajat
  • Vastaajien taustatiedot