Älykkään liikenteen tietovirrat ja niiden hyödyntäminen Suomessa

Julkaistu:
30.04.2015
Tutkijat:

Leena Mäntysaari, Saija Ahlgren, Toni Nygrén

Liikenteestä kerätään jo valtavasti tietoa, mutta se on hajallaan ja alihyödynnettyä. Haasteena on kehittää kaupallistettavia palveluja, jotka voidaan viedä myös Suomen ulkopuolelle”, arvioi Gartnerin Principal Research Analyst Leena Mäntysaari.

 Tutkimuksen keskeisiä löydöksiä

 • Tieliikenteestä kerätään jo runsaasti tietoa, mutta tieto on hajanaista, monessa eri lähteessä ja eri toimijoiden hallussa.
 • Alalla on paljon toimijoita, mutta toimintakenttä on pitkälti järjestäytymätön.
 • Hajanaisuuteen ja järjestäytymättömyyteen liittyvä ongelma on tiedostettu ja alalla on jo vireillä monia yhteistyöhankkeita.

 Tutkimuksen toteutus ja tavoitteet

 • Tutkimuksen tavoitteena on luoda katsaus tieliikenteen tietovirtoihin Suomessa. Tutkimuksessa selvitetään erityisesti mitä tietoa tieliikenteestä syntyy, ketkä keräävät ja hyödyntävät syntynyttä tietoa. Lisäksi tarkastellaan hyödyntämiseen liittyviä haasteita.

Tutkimus toteutettiin henkilökohtaisina haastatteluina sekä puhelinhaastatteluina.

 • Henkilökohtaisia haastatteluja tehtiin 3 kpl.
 • Puhelinhaastattelututkimukseen vastasi 56 Suomessa toimivaa yritysten sekä julkishallinnon edustajaa.

Haastattelut suunnattiin etupäässä yrityksille ja henkilöille, joiden tiedettiin olevan kiinnostuneita älyliikenteeseen liittyvästä kehityksestä tai yrityksille, joiden liiketoiminta on kiinteästi liitoksissa tieliikenteeseen esim. logistiikan ja kuljetusten kautta.

Ota yhteyttä

Tutkimus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin

 • Mitä tieliikennetietoa Suomessa kerätään?
 • Miten tieliikennetietoa hyödynnetään?
 • Mitä haasteita tieliikennetiedon hyödyntämiseen liittyy?

Sisällysluettelo

 • Johdanto
 • Tutkimuksen tavoite ja toteutus
 • Terminologiaa
 • Keskeiset havainnot ja johtopäätökset
 • Älyliikenne: Mitä se on ja ketä se koskettaa?
 • Mitä tieliikennetietoa Suomessa kerätään?
 • Tiedon avoimuus
 • Mitä muuta tietoa tarvittaisiin?
 • Miten tieliikennedataa hyödynnetään?
 • Mitä haasteita tieliikennedatan hyödyntämiseen liittyy?
 • Suositukset
 • Taustatietoa vastaajista