Vuonna 2017 joka toinen organisaatio Suomessa investoi digitaalisiin tuotteisiin ja palveluihin, sanoo Gartnerin tutkimus

Julkaistu:
10.01.2017

Espoo, Suomi, 10. tammikuuta 2017 – Vuonna 2017 joka toinen organisaatio (57 prosenttia) Suomessa investoi digitaalisiin tuotteisiin ja palveluihin, kertoo Gartnerin tutkimus (katso kuvio 1). Tietohallintojohdon vastauksissa digitaaliset tuotteet ja palvelut nousivat jo samalle tasolle kuin investointikohteita perinteisesti johtanut asiakaskokemus (molemmat 62 prosenttia).

Gartner seuraa vuosittain toteutettavalla tutkimuksella suomalaisten organisaatioiden ICT-kehityskohteita. ”Digitalisoituminen ja ICT-kehityshankkeet 2017” -tutkimus toteutettiin loka-marraskuussa 2016. Tutkimukseen osallistui 159 organisaatiota, joiden vastaajista 108 edustaa tietohallintoa ja 51 liiketoimintaa.

Myös toimitusjohtajista ja muista ylimmän johdon vastaajista 20 prosenttia asetti digitaaliset tuotteet ja palvelut tärkeimmäksi investointikohteeksi vuodelle 2017. Vastaava luku vuodelle 2016 oli 3 prosenttia. ”Liiketoimintajohto on selkeästi aikaisempaa sitoutuneempi digitaalisiin hankkeisiin. Fokus alkaa siirtyä pelkästä sähköistämisestä kohti digitaalista murrosta: tuotantolaitosten digitalisointi, koulutuksen digitaaliset oppimisympäristöt, terveydenhuollon mobiilipalvelut, palvelu- ja toimitusketjujen hallinta tieto- ja kyberturvallisesti sekä palvelujen ja järjestelmien integrointikyvykkyys nousevat esiin”, kertoo Gartner Managing Vice President Sanna Korhonen.

Kuvio 1: Tärkeimmät teknologia-alueiden investointikohteet liiketoiminnan kehittämiseksi

Lähde: Gartner (joulukuu 2016)

Vaikka ylemmän johdon ymmärrys digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuuksista ja vaatimuksista onkin selkeästi kasvanut, digihankkeiden kehitystä hidastavat edelleen organisaatioiden muutosprosessin vaikeus (18 prosenttia) sekä epäonnistumisen pelko (10 prosenttia).

Toimialakohtaiset erot digihankkeiden prioriteeteissa ovat alkaneet korostua. Kun toimialoilla aletaan ymmärtää paremmin digitalisoitumisen vaatimuksia, investointitarpeet suuntautuvat toimialalle tyypillisiin kärkihankkeisiin. Esimerkiksi kaupan alalla investointikohteiden kärkeen nousevat mobiiliteetin kehittäminen (30 prosenttia vastaajista) sekä digitaalisen markkinoinnin kehittäminen (27 prosenttia vastaajista), joiden taustalla on asiakaskokemuksen vahvistaminen. Teollisuuden alalla prioriteetit ovat enemmän IoT-laitteissa (50 prosenttia vastaajista) ja analytiikassa (42 prosenttia vastaajista). Sen sijaan investoinnit perinteisiin IT-hankkeisiin kuten toiminnanohjaukseen, infrastruktuurisovelluksiin tai laitteisiin säilyvät pääosin samalla tasolla kuin 2016.

Organisoituminen digipalvelujen ympärille jatkaa edelleen suurimpana haasteena. ”On mukava nähdä, että perinteiset SLA-asiat, kuten palveluhallinta ja palvelujen toimitusvarmuus, nousevat ensimmäistä kertaa esiin myös toimitusjohtajien ja muiden liiketoimintavastaajien riskiagendalle. Se kertoo, että Suomessa ollaan jo siirtymässä kovaa vauhtia käytännön toteutuksiin”, sanoo Sanna Korhonen ja jatkaa: ”Suurimmat haasteet ovat kuitenkin muutoksen johtamisessa sekä tieto- ja kyberturvallisuudessa. Pelätään kehitystyön epäonnistumista tai vääriä teknologiavalintoja. Ajatus kehitys- ja osaajaekosysteemeistä sekä riskin jakamisesta houkutteleekin vastaajia. Lisäporkkanana toimii mahdollisuus laajentaa palvelutarjoamaa nopeasti vaikka oman organisaation muutosprosessi onkin vielä kesken.” Ekosysteemikehitys nouseekin Gartnerin tutkimuksen mukaan Suomessa investointiajurina jo kustannusajureiden tuntumaan.

About Gartner

Gartner, Inc. (NYSE: IT) is the world’s leading information technology research and advisory company. The company delivers the technology-related insight necessary for its clients to make the right decisions, every day. From CIOs and senior IT leaders in corporations and government agencies, to business leaders in high-tech and telecom enterprises and professional services firms, to technology investors, Gartner is the valuable partner to clients in approximately 10,000 distinct enterprises worldwide. Through the resources of Gartner Research, Gartner Executive Programs, Gartner Consulting and Gartner Events, Gartner works with every client to research, analyze and interpret the business of IT within the context of their individual role. Founded in 1979, Gartner is headquartered in Stamford, Connecticut, USA, and has 8,100 associates, including more than 1,700 research analysts and consultants, and clients in more than 90 countries. For more information, visit www.gartner.com