Liiketoiminnan muuttuvat tarpeet pakottavat investoimaan ERP- järjestelmiin

Liiketoiminnan muuttuvat tarpeet ajavat ERP-järjestelmien kehitystä. IT-palvelutoimittajilta toivotaan yhä parempaa asiakkaiden toimialan ja liiketoiminnan ymmärrystä. Organisaatiot panostavat jälleen erityisen voimakkaasti ERP-järjestelmien kehittämiseen. Edellinen suuri ERP-järjestelmien uusimiskierros ajoittui 2000-luvun alkuun.

Marketvision tuoreen tutkimuksen mukaan kolmella organisaatiolla neljästä on suunnitteilla hankkeita ERP-järjestelmiensä laajentamiseksi tai kehittämiseksi. Järjestelmien kehittämisen lisäksi neljännes organisaatioista aikoo korvata järjestelmänsä kokonaan uudella. Nämä ovat tyypillisesti pieniä yrityksiä, joiden hankintapäätöksen suurimpana vaikuttimena on käytössä olevan järjestelmän vanhentunut teknologia. ERP-järjestelmät ovat edelleen laajentaneet toiminta-aluettaan organisaatioissa. Erityisesti BI:n (business intelligence), toimitusketjunhallinnan ja tuotteen elinkaarenhallinnan moduulien käyttö on nostanut suosiotaan. Kärkeä pitävät edelleen perinteiset materiaalihallinto, myynti ja taloushallinto. Liiketoiminta kohdistaa IT:hen kovia odotuksia ja tätä kautta IT-palvelutoimittajien ymmärrys asiakkaan toimialasta ja liiketoiminnan prosesseista on entistäkin tärkeämpää. Tämä on vienyt suurempia toimittajia organisoitumaan toimialojen mukaan ja tuonut markkinoille joukon uusia toimijoita, jotka keskittyvät pienen mikrovertikaalin ratkaisun kehittämiseen.

”Liiketoiminta vaatii usein nopeita muutoksia, joten palvelutoimittajan ja IT-osaston pitäisi pystyä yhteistyössä ketterästi muokkaamaan prosesseja ja tuomaan uusia sovelluksia liiketoiminnan tueksi. Palvelutoimittajan haasteeksi nousee tämän myötä vaativien asiakaskohtaisten prosessimuutosten johtaminen osana sovellusprojektia.” pohtii johtaja Mika Rajamäki Marketvisiosta.

ERP-järjestelmän keskeisimpänä vahvuutena nähtiin luotettavuus ja stabiilius, kun taas suurimpana heikkoutena mainittiin huono käytettävyys. ERP-järjestelmä on tyypillisesti organisaation ytimessä ja laaja-alainen liiketoimintakriittinen sovellus, joten luotettavuus ja stabiilius ovat välttämättömiä ominaisuuksia. Huomioiden ERP-järjestelmien pitkän historian ja keski-iän, joka haastatelluissa organisaatioissa oli 9 vuotta, on käytettävyyden kritisointi ymmärrettävää. Käytettävyys on ottanut suuria edistysaskelia viime vuosien aikana ja ERP-järjestelmät eivät ole vielä harvan päivityssyklinsä vuoksi kehittyneet samassa tahdissa kuin esimerkiksi uusimmat sosiaalisen median sovellukset.

”Käytettävyyden tärkeyteen ollaan herätty ja panostukset jatkunevat tulevina vuosina. Organisaatiot ovat huomanneet, että huono käytettävyys vaikeuttaa järjestelmän käyttöönottoa ja myös vähentää käyttöä. Koska ERP:n uudistamiseen on usein suuri kynnys, yksi kevyempi ratkaisu käytettävyyden parantamiseen on esimerkiksi rakentaa ERP-järjestelmän päälle erillinen käyttäjäystävällisempi sovellustaso, joka käyttää ERP-järjestelmää taustalla.” kertoo Marketvision analyytikko Johanna Ahtola. Pilvipalveluista puhutaan myös ERP-järjestelmien yhteydessä ja uusi toimitusmalli muuttaa myös järjestelmien joustavuutta ja kustannusrakennetta.

Käyttö on toistaiseksi melko vähäistä, sillä noin kahdeksan prosenttia vastanneista organisaatioista hyödyntää SaaS-palveluja ERP-järjestelmään liittyen. Joustavuus ja kokonaiskustannukset eivät vastaajien mukaan vastanneet odotuksia, joten tähän olisi mahdollisuus pilvipalvelujen myötä vaikuttaa myönteisesti.

ERP-järjestelmien parissa toimii laaja joukko suurista pieniin palvelutoimittajiin. Käytetyimmät tämän tutkimuksen mukaan olivat Logica, Solteq ja Tieto. Ruusuja IT-palvelutoimittajat saavat teknisestä osaamisestaan ja risuja palvelun hinnasta sekä kyvystä yhdistää projekteihin laadukkaita resursseja alihankkijoilta. Parannuskohteiksi esitettiin yleisimmin palveluntarjoajan henkilöstö-/osaajaresurssien riittävyyden varmistaminen.

Tutkimuksen sisältö ja tavoitteet

Marketvision ”Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2011” tutkimuksen tavoitteena oli selvittää toiminnanohjausjärjestelmien nykytila ja kehityssuunnat suomalaisissa organisaatioissa. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös palvelutarjoajia sekä investointiaikeita toiminnanohjausjärjestelmiin. Tutkimukseen haastateltiin puhelimitse 108 organisaation edustajaa eri toimialoilta ja eri yrityskokoluokista. Suurin osa vastaajista, 87 prosenttia, edustaa tietohallintoa.

Ota yhteyttä

Mika Rajamäki Principal Research Analyst

+358 40 774 6422 Lähetä viesti

Johanna Ahtola Senior Research Analyst

Lähetä viesti

Lisää kommentti

Turvakoodi
Päivitä

Kommentit  

# VS: Liiketoiminnan muuttuvat tarpeet pakottavat investoimaan ERP- järjestelmiinJimmy 27.12.2016 10:35
Whats up are using Wordpress for your blog platform? I'm new
to the blog world but I'm trying to get started and
create my own. Do you require any html coding expertise to make your own blog?
Any help would be really appreciated!

Feel free to surf to my webpage ... jasa pembasmi
rayap jakarta: http://pestcontroljatiasih.blogdetik.com/
Vastaa
# VS: Liiketoiminnan muuttuvat tarpeet pakottavat investoimaan ERP- järjestelmiinJayson 07.04.2016 04:11
Ich bin sicher, diese article berührt hat alll das Internet Zuschauer, es ist wirklich sehr schön gute Artikel auf den Aufbau neuer weblog.Also visit my homepage ... Pläne In Darlehen - Ein Update (Angie: http://www.artbyserhat.com/index.php/component/k2/author/110501)
Vastaa